خرید*بررسی RSS و ساختار آن*

بررسی RSS و ساختار آنبررسی RSS و ساختار آن|30017098|gvh|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی RSS و ساختار آن می باشد.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 25

RSS چیست؟

مقدمهRSS مخفف Really Simple Syndication و یا Rich Site Summary است. که یک فرمت بر پایۀ XML برای توزیع و انتشار محتوای سایت های اینترنتی است.مدیران وب سایت ها فایل RSS حاوی عنوان ها و توضیحات مربوط به اطلاعات مورد نظر خود، که محتوای اغلب آنها را عنوان های خبری و اطلاعات گسسته تشکیل می دهد را ایجاد می نمایند. و از سوی دیگر مصرف کنندگان این اطلاعات قادر خواهند بود با استفاده از ابزارهایی مانند RssReader ها و یا برنامه های جمع آوری کنندۀ اخبار (NewsAggregators)، feed های مورد علاقۀ خود (که همان خروجی های استاندارد RSS بوده و حاوی اطلاعات می باشند) را در یک برنامه و یا مکان خاص و متمرکز جمع آوری و بازبینی نمایند.RSS یک استاندارد تعریف شده بر مبنای XML است که دارای هدف مشخصی است. این هدف ارائه ی سرویس به هنگام سازی به محتوای سایت های اینترنتی است.محتوایی که در یک RssReader یا NewsAggregator به نمایش در می آید، feed نامیده می شود.

ساختار RSS

کانال (Channel)

در بالاترین سطح، یک سند(document) RSS، حاوی یک عنصر <rss> است. که این عنصر دارای یک ویژگی الزامی به نام version می باشد، که نسخه ای از RSS که این سند با آن مطابقت دارد را مشخص می نماید. جدول زیر حاوی اطلاعاتی در مورد نسخه های مختلف RSS می باشد.

جدول 1 نسخه های RSS و پیشنهاداتی در مورد آنهاRecommendation Status Pros Owner VersionDon't use Obsoleted by 1.0 Netscape 0.90Use for basic syndication. Easy migration path to 2.0 if you need more flexibility Officially obsoleted by 2.0, but still quite popular Drop dead simple UserLand 0.91Use 2.0 instead Obsoleted by 2.0 Allows richer metadata than 0.91 UserLand 0.92, 0.93, 0.94Use for RDF based applications or if you need advanced RDF specific modules Stable core, active module development RDF based, extensibility via modules, not controlled by a single vendor RSS DEV Working Group 1.0Use for general purpose, metadata rich syndication Stable core, active module development Extensibility via modules, easy migration path from 0.9x branch UserLand 2.0

بعد از عنصر <rss> یک عنصر یکتای <channel> قرار می گیرد که حاوی اطلاعاتی در مورد کانال (metadata) و محتویات آن است.

مطالب دیگر:
پاورپوینت مطالعه هندسه فراکتالپاورپوینت هندسه فراکتالپاورپوینت مطالعه فراکتال هاپاورپوینت شناخت کاروانسرای وزیرپاورپوینت مطالعه خانه رجائیپاورپوینت روانشناسی رنگ در تبليغاتضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی ویلاییپروژه آموزشی شناخت بنای آدریانطرح حفاظت و مرمت دروازه شرقی ضلع شمالی کاخ صدستونجزوه آموزشی مفاهیم احساسی رنگجزوه آشنایی با شهر یزد و بادگیرهای این دیارمطالعه و تحلیل پارک دانشجوجزوه آموزشی سقف های کوبیاکسپاورپوینت تحلیل فضای شهریپاورپوینت فرانک گهری- معماری پسماندهاپاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاریپاورپوینت روستای اردبیلکپاورپوینت شهرک اکباتانپاورپوینت مطالعه بتن الیافیپاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمیپاورپوینت حمام سنتیپاورپوینت فضای سبزپاورپوینت توصیف مجتمع تجاریپاورپوینت بیونیک و بیومیمتیکپاورپوینت ابزار شناسی و بگارگیری فنون مرمت